Monday, 06/04/2020 - 07:14|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2020*************** Lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2020) và 45 năm thành lập HUyện Hải Lăng ( 19/3/1975-19/3/2020)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

90 NĂM VẺ VANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nhân dân ta phải đương đấu với biết bao thế lực ngoại xâm hung bạo, với lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức nguồn cội đã tạo nên sức mạnh to lớn đánh bại mọi kẻ thù xâm lăng. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng trường kì chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân ta đã làm nên thắng lợi vĩ đại từ chiến thắng Điện Biên Phủ  “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954 đánh bại thực dân Pháp đến Đại thắng Mùa xuân 1975, đánh bại đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai.

          Ngược dòng thời gian, vào cuối thế kỉ XIX, nhân dân ta rên xiết dưới sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp, nhiều phong trào chống Pháp nổ ra như phong trào Cần Vương diễn ra sôi nổi trong cả nước theo lời hiệu triệu của vua Hàm Nghi hay khởi nghĩa Yên Thế của những người nông dân theo ngọn cờ phong kiến nhưng lần lượt đều thất bại. Bước sang đầu thế kỉ XX, một luồng tư tưởng mới tiến bộ theo con đường Dân chủ tư sản được du nhập vào nước ta .Những chí sĩ yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh đã hồ hỡi đón nhận đã tạo nên luồng sinh khí mới cho phong trào giải phóng dân tộc, tuy nhiên do nhiều hạn chế nên dân tộc ta vẫn chìm trong màn đêm nô lệ. Nguyên nhân thất bại chính của các phong trào yêu nước từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là do thiếu một đường lối đúng đắn và một giai cấp tiên tiến lãnh đạo. Trước hoàn cảnh đó, yêu cầu bức thiết phải tìm ra cho dân tộc một con đường cứu nước mới, năm 1911, Nguyễn Tất Thành xin làm phụ bếp trên con tàu buôn Latuso-Tơrevin đã rời bến cảng Nhà Rồng với tên mới làn Văn Ba ra đi tìm đường cứu nước. Tháng 7 năm 1920, tại thủ đô Pa-ri(Pháp) với tên mới Nguyễn Ái Quốc đã đọc được Luận cương  về“ Vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lê-Nin in trên báo Nhân đạo, từ đây Người tin tưởng bản Luận cương này sẽ là con đường để giải phóng dân tộc Việt Nam. Từ đó đến lúc trở về Quảng Châu(11/1924), Người ra sức học tập nghiên cứu về Chủ Nghĩa Mác- Lênin, về cách mạng tháng Mười Nga, cách mạng vô sản. Trong giai đoạn từ năm 1925 đến năm 1927, ra đời ba tổ chức cách mạng: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng đảng theo khuynh hướng vô sản và Việt Nam Quốc dân đảng theo khuynh hướng dân chủ tư sản. Cuộc đấu tranh quyết liệt của hai khuynh hướng vô sản và dân chủ tư sản dần dần thấy được sự tích cực và phù hợp của khuynh hướng vô sản ở Việt Nam. Năm 1929, ba tổ chức cộng sản gồm: Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn lần lượt ra đời điều đó cho thấy, đã đáp ứng phần nào yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc nhưng ba tổ chức này hoạt động riêng lẻ, thiếu đoàn kết nếu kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ chia rẽ lớn. Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị bàn bạc việc hợp nhất các tổ cộng sản diễn ra từ 6/1 đến 8/2/1930 ở Hương Cảng(Trung Quốc) đã nhất trí thống nhất 3 tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam(Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần III tháng 9/1960 đã quyết định lấy ngày 3/2 hàng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng). Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, Đảng lấy Chủ nghĩa Mác- Lênin làm hệ tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Đảng lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, cụ thể sau 15 năm ra đời Đảng lãnh đạo toàn dân đứng lên Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng tháng 8 năm 1945 để lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước công-nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Rồi “Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” ở trận Điên Biên Phủ năm 1954 kết thúc hoàn toàn sự nghiệp chống Pháp sau gần 100 năm chịu sự nô dịch của chúng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ở hai miền thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau,  Miền Bắc từng bước bắt tay xây dựng Chủ nghĩa xã hội, chi viện cho miền Nam chiến đấu chống Mĩ và chính quyền tay sai. Trải qua 21 năm anh dũng chiến đấu của quân và dân hai miền, ngày 30/04/1975, cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước độc lập, thống nhất, non sông thu về một mối. Đó là những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp chống ngoại xâm dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, ngoài ra Đảng còn lãnh đạo nhân dân ta đánh bại thế lực diệt chủng Khơ-me đỏ ở biên giới Tây Nam và sự xâm lược của Trung Quốc ở biên giới phía Bắc năm 1979. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước, một thành tựu hết sức quan trọng đó là tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986, đưa đất nước vượt qua khó khăn, khủng hoảng, tiếp tục duy trì chế độ XHCN.

Trải qua 90 năm ra đời và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chèo lái con tàu cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang, nhìn một cách tổng thể bộ mặt đất nước có nhiều khởi sắc: Đất nước hòa bình kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, vị thế đất nước được nâng cao trên trường quốc tế…. Ngày nay trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng Chủ nghĩa xã hội trước những biến đổi của tình hình thế giới hết sức phức tạp, xu thế toàn cầu hóa, thời đại Cách mạng CN 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Đảng ta luôn kiên định con đường độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội đồng thời luôn chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để nắm bắt và tận dụng các cơ hội đồng thời khắc phục những khó khăn, thử thách mới nảy sinh. Năm 2020, năm đất nước ta trọng thể tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc: 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII(2021), đây là dịp để nhìn lại chặng đường lãnh đạo vẻ vang của Đảng đồng thời là thời cơ để Đảng lãnh đạo toàn dân tộc bước sang một giai đoạn mới với khí thế mới, thắng lợi mới.

Nguyễn Hành - TTCM Tổ Lịch sử


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết