Monday, 06/04/2020 - 06:17|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2020*************** Lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2020) và 45 năm thành lập HUyện Hải Lăng ( 19/3/1975-19/3/2020)
 • Đê+Đáp án kiểm tra 12
  | Trường THPT Bùi Dục Tài | 86 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng:Thể tích khối đa diện
  | Trường THPT Bùi Dục Tài | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề + Đáp án kiểm tra 11
  | Trường THPT Bùi Dục Tài | 28 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề kiểm tra khối 10
  | Trường THPT Bùi Dục Tài | 81 lượt tải | 1 file đính kèm