Monday, 06/04/2020 - 06:50|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2020*************** Lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2020) và 45 năm thành lập HUyện Hải Lăng ( 19/3/1975-19/3/2020)
  • BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020
    | Trường THPT Bùi Dục Tài | 28 lượt tải | 1 file đính kèm
    BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020
  • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ TIN HỌC NĂM HỌC 2019 -2020
    | Trường THPT Bùi Dục Tài | 41 lượt tải | 1 file đính kèm