Monday, 06/04/2020 - 06:40|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2020*************** Lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2020) và 45 năm thành lập HUyện Hải Lăng ( 19/3/1975-19/3/2020)
  • Bài giảng:SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG(K12)
    | Trường THPT Bùi Dục Tài | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Bài giảng: OZON VÀ HIĐRO PEOXIT(K10)
    | Trường THPT Bùi Dục Tài | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Bài giảng: Mốt ố hợp chất của đồng(K12)
    | Trường THPT Bùi Dục Tài | 20 lượt tải | 1 file đính kèm