Monday, 06/04/2020 - 04:38|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2020*************** Lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2020) và 45 năm thành lập HUyện Hải Lăng ( 19/3/1975-19/3/2020)
  • Đề kiểm tra Địa 10
    | Trường THPT Bùi Dục Tài | 44 lượt tải | 2 file đính kèm
  • Một số đáp án trong phần thi tìm hiểu pháp luật Việt Nam
    | Trường THPT Bùi Dục Tài | 53 lượt tải | 1 file đính kèm