Saturday, 19/10/2019 - 19:39|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2019-2010 , Nhiệt Liệt Chào Mừng 74 Năm Quốc Khánh Nước Cộng Hào Xã hội CHủ Nghĩa Việt Nam!
 • Nguyễn Hành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sử
  • Điện thoại:
   0699232034
  • Email:
   Giolao10484@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 09/2007 -> đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Trần Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sử
  • Điện thoại:
   0334672567
  • Email:
   Tranthiphuc204@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 08/2015 - > đến nay: Gv trường THPT Bùi Dục Tài - Quảng trị

 • Hoàng Văn Dựng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sử
  • Điện thoại:
   0977782785
  • Email:
   hoangvandung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ 09/2006-> đến nay: Gv trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị