Sunday, 29/03/2020 - 22:44|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2020*************** Lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2020) và 45 năm thành lập HUyện Hải Lăng ( 19/3/1975-19/3/2020)
 • Võ Đình Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM, P. Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   ĐHKH Vật Lý
  • Điện thoại:
   0935011997
  • Email:
   vohiepnhl@gmail.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 9/1998-> đến nay: Giáo viên, TTCM trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Nguyễn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP KTCN
  • Điện thoại:
   0949828123
  • Email:
   nguyentuan280287@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 9/2009-> đến nay: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Lê Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Vật Lý
  • Điện thoại:
   0374624893
  • Email:
   leanh.svl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 9/2011->7/2016: Gv trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Lăng - Quảng Trị

   - Từ 7/2016-> đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHKH Vật Lý
  • Điện thoại:
   0935645554
  • Email:
   thanhhuongqt1981@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 9/2007-> đến nay: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Nguyễn Như Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Lý
  • Điện thoại:
   0977192926
  • Email:
   lequynhanh.nhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 1/2003-> đến nay: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị