Sunday, 29/03/2020 - 22:10|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2020*************** Lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2020) và 45 năm thành lập HUyện Hải Lăng ( 19/3/1975-19/3/2020)
 • Hoàng Hữu Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0359894746
  • Email:
   hhuyennhl@gmail.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 12/10/2000->12/2010: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

   - Từ 12/2010 -> Đến nay: GV, TTCM trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Võ Bùi Duy Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ Toán Học
  • Điện thoại:
   0702336090
  • Email:
   vobuiduylam@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 1/1/2003->1/2012: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

   -Từ 1/2012->9/2016: Giáo viên, TPCM trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

   - Từ 9/2016->9/2018:Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

   - 9/2018-> Đến nay: Giáo viên, TPCM trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Trần Quốc Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHKH Toán-Tin
  • Điện thoại:
   0915075529
  • Email:
   quocannbk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 9/1997->7/2016: Giáo viên, TTCM trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Lăng - Quảng Trị

   - Từ 7/2016-> Đến nay: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Đỗ Thị Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0985660107
  • Email:
   dothiloc.nhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 10/2008-> Đến nay: Giáo viê trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Nguyễn Văn Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   036048666
  • Email:
   nguyenchienthptnhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 9/2014->07/2008: Giáo viên Trường THPT Định Thành-Đông Hải-Bạc Liêu

   - Từ 7/2008-> Đến nay: Tự vệ trưởng, giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài- Hải Lăng - Quảng Trị

 • Lê Thị Mỹ Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0941747036
  • Email:
   lemyduong1112@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 10/2008-> 8/2016: Giáo viên trường THPT Trần Thị Tâm - Hải Lăng - Quảng Trị

   - Từ 9/2016-> đến nay: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Hoàng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0983853567
  • Email:
   hoangha@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 10/2009->7/2011: Giáo viên THCS Hải Dương- Hải Lăng-Quảng Trị

   - Từ 8/2011->8/2016: Giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Lăng - Quảng Trị

   - Từ 9/2016-> Đến nay: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Lê Nữ Quỳnh Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0976352249
  • Email:
   lequynhanh.nhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 9/2007-> Đến nay: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị