Saturday, 19/10/2019 - 20:08|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2019-2010 , Nhiệt Liệt Chào Mừng 74 Năm Quốc Khánh Nước Cộng Hào Xã hội CHủ Nghĩa Việt Nam!
 • Trần Văn Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin Học
  • Điện thoại:
   0365843946
  • Email:
   bichmychanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 15/11/2003-20/8/2008: Giáo viên trường THPT Lê Thế Hiếu- Cam Lộ-Quảng Trị

   - Từ 20/8/2008-> Đến nay: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài- Hải Lăng-Quảng Trị

 • Phan Thanh Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHKH Tin Học
  • Điện thoại:
   0976584424
  • Email:
   thanhtrungnbk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ năm 1/9/2015-> 1/9/2016: Giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Hải Lăng-Quảng Trị

   - Từ 1/9/2016-> Đến nay giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài- Hải Lăng - Quảng Trị

 • Trương Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin Học
  • Điện thoại:
   0987719212
  • Email:
   truongthihieu291@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 1/9/2011-> Đến nay: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài- Hải Lăng-Quảng Trị