Sunday, 29/03/2020 - 23:10|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2020*************** Lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2020) và 45 năm thành lập HUyện Hải Lăng ( 19/3/1975-19/3/2020)
 • Trần Văn Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin Học
  • Điện thoại:
   0365843946
  • Email:
   bichmychanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 15/11/2003-20/8/2008: Giáo viên trường THPT Lê Thế Hiếu- Cam Lộ-Quảng Trị

   - Từ 20/8/2008-> Đến nay: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài- Hải Lăng-Quảng Trị

 • Phan Thanh Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHKH Tin Học
  • Điện thoại:
   0976584424
  • Email:
   thanhtrungnbk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ năm 1/9/2015-> 1/9/2016: Giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Hải Lăng-Quảng Trị

   - Từ 1/9/2016-> Đến nay giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài- Hải Lăng - Quảng Trị

 • Trương Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin Học
  • Điện thoại:
   0987719212
  • Email:
   truongthihieu291@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 1/9/2011-> Đến nay: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài- Hải Lăng-Quảng Trị