Sunday, 29/03/2020 - 22:43|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2020*************** Lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2020) và 45 năm thành lập HUyện Hải Lăng ( 19/3/1975-19/3/2020)
 • Lê Quang Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915066245
  • Email:
   quangsonnhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 10/2008 - 08/2013: Giáo viên THP Nam Hải Lăng ( Bùi Dục Tài)

   - 08/2013 - 10/2016: Giáo viên THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

   - 08/2016 -> đến nay: Giáo viên THPT Bùi Dục Tài

 • Nguyễn Hữu Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0978293330
  • Email:
   Huuphuocbdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -09/1992 - 09/1993: GV THPT Cam Lộ - Quảng Trị

   -09/1993 -> đến nay: GV, TTCM trường THPT Bùi Dục Tài- Quảng Trị

 • Lê ĐÌnh Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0834234606
  • Email:
   dinhsam2003@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 09/2007 -> đến nay: Giáo viên THPT Bùi Dục Tài

 • Lê Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   033593738
  • Email:
   minhlethptbdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 06/2016 -> đến nay: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài

 • Bùi Ngọc Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905628473
  • Email:
   ngocphunbk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 11/2000 - 10/2014: Giáo viên, TTCM trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

   - 10/2014 - đến nay: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài