Sunday, 29/03/2020 - 23:08|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2020*************** Lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2020) và 45 năm thành lập HUyện Hải Lăng ( 19/3/1975-19/3/2020)
 • Trần Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sinh học
  • Điện thoại:
   0975367372
  • Email:
   Lophuoc9584@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 01/2006 - đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Nguyễn Thị Hồng Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP KTNN
  • Điện thoại:
   0398977210
  • Email:
   hongchuyennhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 15/11/2003-> đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Phạm Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sinh học
  • Điện thoại:
   0945070578
  • Email:
   trang7578@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 10/2000-> đến nay: GV trường THPT BÙi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phụ trách nữ công
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sinh học
  • Điện thoại:
   0982074510
  • Email:
   Thaophuongtk80@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Từ  01/2006 - 10/2012: GV trường THCS Nghĩa Phúc - Tân Kỳ - Nghệ An

   - Từ 10/2012 - 07/2016: GV trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Lăng - Quảng Trị

   - Từ 7/2016 -> đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị