Sunday, 20/10/2019 - 01:20|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2019-2010 , Nhiệt Liệt Chào Mừng 74 Năm Quốc Khánh Nước Cộng Hào Xã hội CHủ Nghĩa Việt Nam!
 • Phan Thanh Ngưu
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0357932687
  • Email:
   thanhnguunbk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 10/2009 - 06/2016: Gv trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Lăng - Quảng Trị

   - Từ 6/2016 -> đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Lê Văn Niệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư Ký Hội đồng, BTĐT
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0949137919
  • Email:
   vanniemle@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 09/2005 - > Đến nay: Giáo viên, BT ĐT trường THPT Bùi Dục Tài

 • Bùi Thị Thuỳ Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0388340046
  • Email:
   thuyvan1190@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 12/2012 -> đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Lê Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0949131919
  • Email:
   honghanhbdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 09/2009 -> đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Phạm Thị Lệ Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0977529131
  • Email:
   lehangnhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 01/2009 - > đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Nguyễn Thị Thu Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0967902658
  • Email:
   aruaru.qt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 09/2011 -> đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Lê Quốc Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0983929004
  • Email:
   hungle1576@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 10/2000 -> đến nay: GV, TPCM trường THPT bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Trương Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   09283347509
  • Email:
   thanhha78nhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 11/2011 - đến nay: GV, TTCM trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị