Chủ nhật, 20/10/2019 - 00:02|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2019-2010 , Nhiệt Liệt Chào Mừng 74 Năm Quốc Khánh Nước Cộng Hào Xã hội CHủ Nghĩa Việt Nam!
 • Nguyễn Viết Tý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0855301006
  • Email:
   vietyini@gmail.com
 • Hồ Thảo Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0983136304
  • Email:
   thaonhungho@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0906520959
  • Email:
   Nghia.nguyen2407@gmail.com
 • Trần Thị Diệu Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0889979306
  • Email:
   tranthidieuoanh@gmail.com
 • Nguyễn Lãng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0979718000
  • Email:
   nguyenlangdh@gmail.com
 • Hoàng Tấn Sanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0986780534
  • Email:
   hoangtansanhbdt@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0887640388
  • Email:
   p.thuthaospk1b@gmail.com