Sunday, 29/03/2020 - 23:27|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2020*************** Lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2020) và 45 năm thành lập HUyện Hải Lăng ( 19/3/1975-19/3/2020)
 • Phạm Thị Như Băng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa học
  • Điện thoại:
   01673692694
  • Email:
   nhubangnhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 10/1989 - 08/1993: GV trường THPT Đateh - Lâm Đồng

   - Từ 8/1993-> đến nay: TTCM, GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải lăng - Quảng Trị

 • Lê Thị Hồng Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hóa Học
  • Điện thoại:
   0383678673
  • Email:
   Hongnhan0212@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 12/2012 - 08/2016: Gv trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Lăng - Quảng Trị

   - Từ 8/2016-> đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Nguyễn Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa học
  • Điện thoại:
   0979334204
  • Email:
   Nguyentinh142@gmail.com
 • Đặng Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa học
  • Điện thoại:
   0963495111
  • Email:
   danghuyentrangsh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 01/2011 - đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị