Saturday, 19/10/2019 - 19:34|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2019-2010 , Nhiệt Liệt Chào Mừng 74 Năm Quốc Khánh Nước Cộng Hào Xã hội CHủ Nghĩa Việt Nam!
 • Phạm Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sinh học
  • Điện thoại:
   0945070578
  • Email:
   trang7578@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 10/2000-> đến nay: GV trường THPT BÙi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phụ trách nữ công
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sinh học
  • Điện thoại:
   0982074510
  • Email:
   Thaophuongtk80@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Từ  01/2006 - 10/2012: GV trường THCS Nghĩa Phúc - Tân Kỳ - Nghệ An

   - Từ 10/2012 - 07/2016: GV trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Lăng - Quảng Trị

   - Từ 7/2016 -> đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Nguyễn Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng, Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Văn
  • Điện thoại:
   0919515441
  • Email:
   nguyendiennhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 08/1985->07/1987:CB phòng Giáo vụ  Trường THSP Bình Trị Thiên

   - Từ 08/1991 -> 05/1994:TTCM trường GV Trường THCS Hải Xuân, Hải Lăng

   - Từ 08/1995->10/2013:GV, TKHĐ, P.Hiệu trưởngTrường THPT Bùi Dục Tài

   - Từ 10/2013->01/2018:P Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn Trường THPT Bùi Dục Tài

    

 • Võ Đình Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM, P. Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   ĐHKH Vật Lý
  • Điện thoại:
   0935011997
  • Email:
   vohiepnhl@gmail.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 9/1998-> đến nay: Giáo viên, TTCM trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị