Saturday, 19/10/2019 - 19:28|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2019-2010 , Nhiệt Liệt Chào Mừng 74 Năm Quốc Khánh Nước Cộng Hào Xã hội CHủ Nghĩa Việt Nam!
 • Lê Chí Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Địa Lý
  • Điện thoại:
   0385910520
  • Email:
   chihungnhl@gmail.com
 • Lê Thị Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP GDCD
  • Điện thoại:
   0932422175
  • Email:
   lelainbk@gmail.com
 • Nguyễn Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP GDCD
  • Điện thoại:
   0943006059
  • Email:
   Liendhsphuek32@gmail.com
 • Đỗ Thị Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP GDCD
  • Điện thoại:
   0818972064
  • Email:
   dohoangvy@gmail.com
 • Nguyễn Hữu Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHKH Địa Lý
  • Điện thoại:
   0966224357
  • Email:
   nguyenhuudungbk@gmail.com