Sunday, 29/03/2020 - 21:29|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2020*************** Lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2020) và 45 năm thành lập HUyện Hải Lăng ( 19/3/1975-19/3/2020)
 • Trần Thị Diệu Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0889979306
  • Email:
   tranthidieuoanh@gmail.com
 • Lê Quang Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915066245
  • Email:
   quangsonnhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 10/2008 - 08/2013: Giáo viên THP Nam Hải Lăng ( Bùi Dục Tài)

   - 08/2013 - 10/2016: Giáo viên THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

   - 08/2016 -> đến nay: Giáo viên THPT Bùi Dục Tài

 • Nguyễn Hữu Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0978293330
  • Email:
   Huuphuocbdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -09/1992 - 09/1993: GV THPT Cam Lộ - Quảng Trị

   -09/1993 -> đến nay: GV, TTCM trường THPT Bùi Dục Tài- Quảng Trị

 • Lê ĐÌnh Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0834234606
  • Email:
   dinhsam2003@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 09/2007 -> đến nay: Giáo viên THPT Bùi Dục Tài

 • Đặng Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0874148919
  • Email:
   dangthilinh09@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 05/2011 - Đến nay: Nhân viên thư viện trường THPT Bùi Dục Tài

 • Hoàng Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0986526579
  • Email:
   hoangtrangnhl@gmail.com
 • Lê Đình Ánh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0984910626
  • Email:
   anhld.nbk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 09/2006 - 10/2014: Nhân viên thiết bị trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

   - 10/2014 - > Đến nay: Nhân viên thiết bị trường THPT Bùi Dục Tài

 • Lê Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0365025224
  • Email:
   hlhuyenthu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 12/2012 - 10/2016: Nhân viên thư viện trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

   - 10/2016 - > đến nay: Nhân viên y tế trường THPT Bùi Dục Tài

 • Phan Trần Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT Tổ VP
  • Điện thoại:
   0973684555
  • Email:
   phantranxuankttt@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 12/2007 - 08/2016: Nhân viên kế toán trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

   - 09/2016 -> đến nay: Nhân viên kế toán, TT trường THPT Bùi Dục Tài

 • Lê Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   033593738
  • Email:
   minhlethptbdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 06/2016 -> đến nay: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài

 • Bùi Ngọc Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905628473
  • Email:
   ngocphunbk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 11/2000 - 10/2014: Giáo viên, TTCM trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

   - 10/2014 - đến nay: Giáo viên trường THPT Bùi Dục Tài

 • Nguyễn Viết Tý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0855301006
  • Email:
   vietyini@gmail.com