Wednesday, 20/02/2019 - 01:35|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Bùi Dục Tài - Chào mừng năm mới 2019
 • Lê Quốc Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0983929004
  • Email:
   hungle1576@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 10/2000 -> đến nay: GV, TPCM trường THPT bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Trương Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   09283347509
  • Email:
   thanhha78nhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 11/2011 - đến nay: GV, TTCM trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Trần Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sinh học
  • Điện thoại:
   0975367372
  • Email:
   Lophuoc9584@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 01/2006 - đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Nguyễn Thị Hồng Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP KTNN
  • Điện thoại:
   0398977210
  • Email:
   hongchuyennhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 15/11/2003-> đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Phạm Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sinh học
  • Điện thoại:
   0945070578
  • Email:
   trang7578@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 10/2000-> đến nay: GV trường THPT BÙi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Phan Hồng Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học sư phạm Hóa
  • Điện thoại:
   0984502144
  • Email:
   hongkhanhttt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 09/1994->08/1998: Giáo viên trường THCS Hội Yên- Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị

   - Từ 09/1998->08/2001: Phó Hiệu trường  trường THCS An Khê - Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị

   - Từ 09/2001->12/2014:PHT, QHT, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Thị Tâm-Hải Lăng-Quảng Trị

   - Từ 10/2015->08/2016: Hiệu Trưởng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Lăng - Quảng Trị

   - Từ 09/2016 -> đến nay: Hiệu trưởng trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

    

 • Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phụ trách nữ công
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sinh học
  • Điện thoại:
   0982074510
  • Email:
   Thaophuongtk80@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Từ  01/2006 - 10/2012: GV trường THCS Nghĩa Phúc - Tân Kỳ - Nghệ An

   - Từ 10/2012 - 07/2016: GV trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Lăng - Quảng Trị

   - Từ 7/2016 -> đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Phạm Thị Như Băng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa học
  • Điện thoại:
   01673692694
  • Email:
   nhubangnhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 10/1989 - 08/1993: GV trường THPT Đateh - Lâm Đồng

   - Từ 8/1993-> đến nay: TTCM, GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải lăng - Quảng Trị

 • Lê Thị Hồng Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hóa Học
  • Điện thoại:
   0383678673
  • Email:
   Hongnhan0212@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 12/2012 - 08/2016: Gv trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Lăng - Quảng Trị

   - Từ 8/2016-> đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Nguyễn Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa học
  • Điện thoại:
   0979334204
  • Email:
   Nguyentinh142@gmail.com
 • Đặng Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa học
  • Điện thoại:
   0963495111
  • Email:
   danghuyentrangsh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 01/2011 - đến nay: GV trường THPT Bùi Dục Tài - Hải Lăng - Quảng Trị

 • Nguyễn Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng, Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Văn
  • Điện thoại:
   0919515441
  • Email:
   nguyendiennhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ 08/1985->07/1987:CB phòng Giáo vụ  Trường THSP Bình Trị Thiên

   - Từ 08/1991 -> 05/1994:TTCM trường GV Trường THCS Hải Xuân, Hải Lăng

   - Từ 08/1995->10/2013:GV, TKHĐ, P.Hiệu trưởngTrường THPT Bùi Dục Tài

   - Từ 10/2013->01/2018:P Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn Trường THPT Bùi Dục Tài